DANUBIUS GASTRO 2016

DANUBIUS GASTRO 2016

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Branislava Križana – prezidenta SZKC vyhlasuje:

17. ročník súťažnej výstavy „Poézia v gastronómii 2016“
 a 8. ročník „Danubius Gastro Cup 2016“ – súťaž na živo

Súťaže sa budú konať v nasledovných kategóriách:

– kuchár senior

– kuchár junior

– cukrár senior

– cukrár junior

– zvláštna kategória: Artistika

Opäť sa teda bude súťažiť v kategórii súťažný výstavný stôl „Poézia v gastronómii“ ale aj v súťaži GASTRO CUP – naživo, v ktorej si aj tento rok zasúťažia aj cukrári.

Časový harmonogram súťaží bol stanovený nasledovne:

Súťažná výstava „Poézia v gastronómii“
Od 29. januára 2016 od 09:00 – do 31. 01. 2016 do 15:00

Súťaže vo varení a pečení naživo:
28. januára 2016 od 09:00 – 17:00 – kuchári juniori

29. januára 2016 od 09:00 – 17:00 – cukrári juniori aj seniori


Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohách na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Mostová 2, PSČ 811 02 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Podmienky súťaže na stiahnutie:
Podmienky GASTRO CUP 2016 naživo

Podmienky POÉZIA v GASTRONÓMII 2016

Prihlášky na stiahnutie:

PRIHLÁŠKA GASTRO CUP – cukrár 2016

PRIHLÁŠKA GASTRO CUP – kuchár junior 2016

PRIHLÁŠKA Poézia v gastronómii – carving 2016

PRIHLÁŠKA Poézia v gastronómii – cukrár 2016

PRIHLÁŠKA Poézia v gastronómii – kuchár 2016

Slovenčina Slovenčina English English