Vyhlásenie súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP 2019/2020

Vyhlásenie súťaže Skills Slovakia Gastro Junior METRO CUP 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR  listom zo dňa 15. augusta 2019 vyhlásilo  „9. ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR METRO CUP.“

Organizátormi súťaže sú: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC), Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
Garantom súťaže je SZKC.

Táto súťaž nahradí doterajšiu súťaž  „Danubius Gastro CUP , odbor kuchár junior vo varení na živo“,  ktorá doteraz prebiehala počas  Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO.

Termín prihlásenia súťažiaceho  do krajského  semifinálového kola súťaže je  23.október 2019 prostredníctvom e-mailovej adresy: szkc@szkc.sk

Viac informácii v prílohách na stiahnutie:

Tieto prílohy budú uverejnené aj na :  www.siov.sk
Tešíme sa na prihlášku aj na nominanta do súťaže za Vašu školu!

Slovenčina Slovenčina English English