Opatrenia Úradu vereného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia od 10. septembra 2020

Opatrenia Úradu vereného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom dodržiavať  sprísnené hygienické opatrenia od 10. septembra 2020

Opatrenia Úradu vereného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom od 10. septembra 2020 dodržiavať  sprísnené hygienické opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám. Aktualizácia od 10. septembra 2020.

Hromadné podujatia/prevádzky

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 10. septembra 2020 nájdete tu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vydal opatrenie, na základe ktorého je od 6. septembra možné organizovať v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok hromadné podujatia v interiéri len do 250 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 500 osôb v jednom okamihu.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

Povinnosti pre zamestnávateľov

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia č. OLP/6850/2020 z 28. 8. 2020 bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, budú povinní kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou ÚVZ SR. Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.

Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

Rúška

Naďalej povinné v interiéri a na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

Cestovanie

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.

Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Kompletné znenie opatrenia nájdete tu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 10. septembra 2020 nájdete tu.

Článok bude postupne aktualizovaný.

RÚŠKA zmena_opatrenia_ruska_01_09
od 10.09.20 CESTOVANIE zmena_opatrenia_hranice_10_9
od 01 09 2020 zamestnávatelia
CESTOVANIE od 1.9.20 opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020
Bratislava RUVZ_BA_opatrenie
10 09 Hromadné podujatia final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09
01 09 2020 hromadné podujatia opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09
Slovenčina Slovenčina English English