Termín konania Veľtrhu DANUBIUS GASTRO sa presúva

Termín konania Veľtrhu DANUBIUS GASTRO sa presúva

Vážení kolegovia, vážení návštevníci web stránky SZKC,

Súčasná dynamicky sa meniaca doba je naďalej poznačená množstvom preventívnych a reštriktívnych opatrení, ktoré  v tomto období neumožňujú riadnu organizáciu veľtržných podujatí. Ide o prísny režim na hraniciach a s  tým súvisiace karanténne opatrenia,  obmedzenie kapacity návštevníkov s povinnosťou ich testovania, opatrenia obmedzujúce možnosť návštevníkmi tak obľúbených  sprievodných programov a pod.

Aj keď  po prvom náznaku  zlepšenia situácie,  bolo veľkou snahou Incheby a. s., ako organizátora veľtrhov Danubius GASTRO 2021 a ITF Slovakiatour 2021, zorganizovať veľtrhy a sprievodné výstavy, pre stále pretrvávajúce opatrenia nie je možné to zorganizovať ani v náhradnom júnovom termíne , ktorý avizoval.

Preto za racionálne riešenie považujú presunúť termín konania veľtrhov do tradičného januárového termínu roka 2022.

Ide konkrétne o termín 26. – 29. januára 2022.

Túto skutočnosť Incheba a. s.  listom , ktorý prikladáme , oznámila všetkým vystavovateľom

Veríme, že sa  pandemickú situáciu podarí zvládnuť a nám v januári 2022 podarí stretnúť sa s Vami  a privítať Vás v spoločnej expozícií SZKC a METRO Slovakia .

Termin 26 - 29 januar 2022
prihlaska
Slovenčina Slovenčina English English