Valné zhromaždenie Bratislavského klubu

Valné zhromaždenie Bratislavského klubu

Všetkým členom Bratislavského klubu kuchárov a cukrárov oznamujeme, že
v piatok 6. marca 2015 o 16,00 hod.v Bowlingovom národnom centre, Turbínova ul. 1, Bratislava sa bude konať valné zhromaždenie BRATISLAVSKÉHO KLUBU SZKC s nasledovným programom:

1. Privítanie účastníkov
2. Krátka informácia o činnosti SZKC a najbližších akciách a aktivitách SZKC a klubu
3. Návrh na doplnenie akcií a aktivít klubu
4. Voľba predstavenstva Bratislavského klubu SZKC (predseda, tajomník, ekonóm…)
5. Diskusia
6. Záver oficiálnej časti stretnutia
7. Občerstvenie a spoločenský program v prípade záujmu: 2 hodiny bowling

Vzhľadom na to, že na naše rokovanie je potrebné zabezpečiť primeranú rokovaciu sálu, prosíme Vás o potvrdenie účasti buď prostredníctvom e-mailu: szkc@szkc.sk alebo na tel. číslo 0903 217 212.

Termín potvrdenia účasti: do 26. februára 2015

Slovenčina Slovenčina English English