Gastronomické slávnosti M.D. Rettigovej

Gastronomické slávnosti M.D. Rettigovej

Koncom mája 2018 české mesto Litomyšl žilo spomienkami na českú buditeľku a spisovateľku , ale hlavne najznámejšiu českú kuchárku – Magdalénu Dobromilu Rettigovú , ktorá je dodnes známa predovšetkým ako autorka knihy „Domáci kuchařka“, ktorú vydala v roku 1826.

Slávnosti organizovala spoločnosť Smetanová Litomyšl o.p.s.

Počas Gastronomických dní M.D. Rettigovej, ktoré sa konali 19. – 20. mája 2018 si jej pamiatku spoločne uctili českí aj slovenskí kuchári. Spoločne vzdali hold tejto „kňažnej českej gastronómie“, ktorá si v časoch Rakúsko – Uhorskej monarchie trúfla písať a vydávať literárne diela v českom jazyku.

Samotné slávnosti začali sprievodom kuchárov k miestu posledného odpočinku M.D. Retigovej,na cintoríne v Litomyšli. Prezidenti oboch Asociácií kuchárov a cukrárov Bc. Miroslav Kubec a Vojto Artz spoločne položili smútočný veniec k jej hrobu a v krátkych príhovoroch vyjadrili prínos tvorby pani Rettigovej pre obe národné gastronómie.

Po skončení pietnej udalosti sa sprievod kuchárov vrátil na hlavné námestie Litomyšle, kde začali samotné gastronomické oslavy. Ich súčasťou bol sprievodný program , v ktorom sa návštevníci mohli stretnúť s viacerými významnými osobnosťami českej kultúry a českej gastronómie, Celý prvý deň slávnosti moderoval obľúbený spisovateľ, dramaturg a moderátor českej televízie a rozhlasu pán Aleš Cibuľka.. Veľmi vtipne na pódiu vyspovedal viaceré osobnosti českej kultúry medzi nimi populárnu českú herečku Naďu Konvalinkovú.a Markétu Hrubešovú . Jeho mikrofónu „neušli“ ani prezidenti Českej asociácie a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Slovenskú gastronómiu v rámci akcie “Slovenský hodokvas „ reprezentovali mladí kuchári Daniel Melicherik, predseda Bratislavského klubu SZKC a Lukáš Dὄrnhofer, tajomník Junior klubu SZKC, ktorí prezentovali v rámci live cooking prípravu dvoch jedál. Slovenské špeciality ponúkal aj Salaš u Franka zo Starej Ľubovne . V rámci delegácie SZKC sa osláv zúčastnili aj Ing. Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka SZKC, Mgr. Jozef Baránek, predseda Junior klubu SZKC a zároveň manažér Slovenského národného juniorského tímu s manželkou a Ivan Vozár, manažér Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov – seniorov. V rámci live cooking na pódiu viackrát vystúpila aj populárna a veľmi sympatická herečka Markéta Hrubešova, autorka viacerých kuchárskych kníh, ktorá pripravila viacero špecialít. Bola to veľmi vydarená akcia, na ktorú určite budeme ešte dlho spomínať.

Slovenčina Slovenčina English English