Staň sa členom SZKC využívaj všetky výhody členstva! Zľavy na nákup zariadení, špeciálne ponuky, akcie, prednášky, semináre, školenia a iné.
Tatranský kuchár 2014 – zmena termínu

Tatranský kuchár 2014 – zmena termínu

Oznamujeme Vám, že Výkonný výbor Tatranského klubu kuchárov a cukrárov rozhodol, že 24. ročník gastronomickej Výstavy a súťaž “Tatranský kuchár 2014“ pôvodne plánovaný na apríl 2014 sa bude konať na jeseň tohto roku s cieľom zachovania vysokej profesionality a úrovne tejto súťaže. Zároveň Vám oznamujem, že Košický klub sa rozhodol vyhlásiť obdobnú súťaž o Košického kuchára, ktorá sa bude konať…
čítaj ďalej →
TOP CUKRÁR 2014 – zmena termínu

TOP CUKRÁR 2014 – zmena termínu

Všetkým záujemcom o účasť na súťaži TOP CUKRÁR 2014 oznamujeme, že súťaž, pôvodne plánovaná akú súčasť zrušenej „Jarnej gastronomickej výstavy vo Vysokých Tatrách„ sa bude konať na jeseň 2014. Súťaž sa uskutoční v rámci „Žilinskej gastronomickej jesene 2014“. Presný dátum konania súťaže a prihlášku zverejníme v dostatočnom časovom predstihu. Za pochopenie ďakujeme a veríme, v zachovanie Vašej priazne aj napriek…
čítaj ďalej →
Majstrovstvá sveta cukrárov

Majstrovstvá sveta cukrárov

Medzinárodná organizácia cukrárov, zmrzlinárov a čokolatierov organizuje MAJSTROVSTVÁ SVETA. Medzinárodná asociácia cukrárov, zmrzlinárov a čokolatierov je združením, ktorého poslaním je profesionálne vzdelávať, organizovať podujatia a veľtrhy s cieľom podporiť rozvoj cukrárskeho odvetvia. Asociácia spolupracuje s odborníkmi z tejto oblasti z celého sveta. K najdôležitejším aktivitám tejto asociácie na medzinárodnej úrovni k patria: The World Trophy of Pastry, Ice Cream and…
čítaj ďalej →
Program vzdelávania hodnotiteľov

Program vzdelávania hodnotiteľov

Pre zaktivizovanie činnosti a zvýšenie profesionality pristupuje SZKC k realizácii „Programu vzdelávania“. Vo vzdelávaní a zvyšovaní kvality majú svoje nezastupiteľné miesto odborné súťaže, v ktorých je budúcnosť rozvoja kuchárskeho umenia a kuchárskeho remesla. A práve to je dôvod, že program vzdelávania začína práve školením zameraným na súťaže. V súvislosti so zvýšením profesionality a úrovne gastronomických súťaží, najmä tých, ktoré organizuje…
čítaj ďalej →
Slovensko má zástupkyňu vo Women in Worldchefs

Slovensko má zástupkyňu vo Women in Worldchefs

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov má svoju zástupkyňu v Iniciatíve Svetovej asociácie kuchárskych a cukrárskych zväzov – Worldchefs: Women in Worldchefs – Ženy vo Worldchefs. Iniciatíva Women in Worldchefs – Ženy vo Worldchefs bola založená na 34. Svetovom kongrese Worldchefs v Dubaji v roku 2008. Odvtedy každý mesiac predsedníčka Výboru Women in Worldchefs prijme novú členku. Tento výbor má za…
čítaj ďalej →
TRAVEL CATERING EXPO 2014

TRAVEL CATERING EXPO 2014

V dňoch 11. – 13. mája 2014 sa v Dubaji bude konať špecializovaná výstava na Blízkom Travel Catering Expo – pre výrobky, služby a technológie, potrebné pre letiskové pohostinstvo. Výstava Travel Catering Expo 2014 sa bude konať spolu s 2. ročníkom Forum Globálne – na letisku Leaders, vytvorením bezkonkurenčnej kombinácie vysoko kvalitného podnikania a nadväzovania kontaktov. Budú sa tu prezentovať…
čítaj ďalej →
DANUBIUS GASTRO 2014 – Výsledky

DANUBIUS GASTRO 2014 – Výsledky

Výsledky súťaží kuchárov a cukrárov na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2014 V expozícii Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie „Danubius Gastro 2014“ v Bratislave prebiehali štyri dni súťaže kuchárov a cukrárov. O medaile bojovali juniori i seniori. S potešením môžeme konštatovať, že o súťaž Poézia v gastronómii i o súťaž Danubius gastro CUP – varenie a…
čítaj ďalej →
Vitajte na novej webstránke!

Vitajte na novej webstránke!

Dnešným dňom spúšťame novú web stránku www.szkc.sk. Štruktúra aj dizajn webu sú nastavené tak, aby zodpovedali vašim potrebám čo do prehľadnosti a ľahšej orientácie, preto sme sa sústredili na stránku a funkcie, ktoré návštevníci našej stránky využívajú najviac. Ambíciou nášho webu je: poskytnúť vám stručne, jasne a výstižne prehľad o našich aktivitách a činnosti aby bola stránka živá (preto budeme…
čítaj ďalej →